Som una gran escola petita

Segueix-nos a:

Som una gran escola petita

El nostre

Projecte educatiu

Som una gran escola petita

L’Augusta és una escola d’una sola línia que va des d’i3 fins a batxillerat, oferint un tracte personalitzat i individualitzat. Per tal d’acompanyar l’alumnat treballem a partir d’un projecte d’Educació Emocional per a tenir cura del seu benestar emocional, personal i social, tant dels infants com dels adolescents.

Much more than just English

A l’Escola Augusta considerem l’anglès com un dels nostres elements de valor, potenciant dita llengua des d’i3 fins a Batxillerat, començant a nivell oral. A Secundària es treballa la llengua anglesa de manera transversal a les diferents àrees una hora més a la setmana, amb metodologies pràctiques, tant a nivell oral com per escrit. Al final de la seva escolarització es poden treure els títols de First i Advance des de la mateixa escola. A llarg de la franja del migdia, els i les alumnes estan acompanyats per monitors nadius.

Pedagogia vivencial

A l’Escola Augusta treballem diferents metodologies complementàries entre ells i destacant el projecte interdisciplinari, els projectes d’art, música i ciències o la robòtica, entre d’altres. Volem que els nostres alumnes construeixin el seu propi coneixement de manera transversal i esdevinguin competents davant qualsevol aprenentatge.

A l’Escola Augusta  donem molta importància al creixement personal dels nostres infants a nivell d’hàbits saludables, valors humans i mediambientals, posat en pràctica dins el projecte d’ecologia emocional del centre.

Escola vertical

A l’Escola Augusta oferim escolarització des d’i3 a batxillerat, donant connectivitat entre les diferents etapes, amb tota la comunitat educativa i amb les diferents entitats del barri.

De vegades ens oblidem que la millor arma és una bona paraula

El nostre

horari

Educació Secundària Obligatòria: de 12 a 16 anys

Activitats

complementàries i extraescolars

Matèries comunes

1r i 2n ESO

1r ESO

2n ESO

Matèries

3r i 4t ESO

3r ESO

4t ESO