Som una gran escola petita

Segueix-nos a:

Som una gran escola petita

El nostre

Projecte educatiu

Som una gran escola petita

L’Augusta és una escola d’una sola línia que va des d’i3 fins a batxillerat, oferint un tracte personalitzat i individualitzat. Per tal d’acompanyar l’alumnat treballem a partir d’un projecte d’Educació Emocional per a tenir cura del seu benestar emocional, personal i social, tant dels infants com dels adolescents.

Much more than just English

A l’Escola Augusta considerem l’anglès com un dels nostres elements de valor, potenciant dita llengua des d’i3 fins a Batxillerat, començant a nivell oral. A Infantil es treballa la llengua anglesa de manera transversal una hora més a la setmana, amb metodologies pràctiques i orals. Al final de la seva escolarització es poden treure els títols de First i Advance des de la mateixa escola. A llarg de la franja del migdia, els i les alumnes estan acompanyats per monitors nadius.

Pedagogia vivencial

A l’Escola Augusta treballem a partir de situacions d’aprenentatge com poden ser les safates sensorials, racons o ambients de lliure circulació entre d’altres. Volem que els nostres alumnes construeixin el seu propi coneixement i esdevinguin competents davant qualsevol aprenentatge.

A l’Escola Augusta  donem molta importància al creixement personal dels nostres infants a nivell d’hàbits saludables, valors humans i mediambientals, posat en pràctica dins el projecte d’ecologia emocional del centre.

Escola vertical

A l’Escola Augusta oferim escolarització des d’i3 a batxillerat, donant connectivitat entre les diferents etapes, amb tota la comunitat educativa i amb les diferents entitats del barri.

La nostra

educació infantil

L’etapa de la infantesa és una etapa irrepetible i plena d’oportunitats per a que l’infant adquireixi tots aquells coneixements essencials que li seran imprescindibles per anar superant les diferents etapes de la seva vida. L’equip docent valora i reconeix a l’infant com a protagonista de l’aprenentatge, ja que és ell mateix qui construeix coneixements a través de la interacció amb el medi i els altres companys.

A l’escola Augusta, infants i docents construim un projecte viu que evoluciona en base la reflexió i la pràctica per donar resposta a les necessitats d’aprenentatge dels nostres infants. Com a escola, plantegem activitats atractives i lúdiques partint de la realitat del món que ens envolta per afavorir un aprenentatge totalment significatiu.

Treballem  també per assolir l’objectiu de mantenir una relació freqüent i directe amb les nostres famílies ja que és primordial per assolir una atenció individualitzada. Oferir el nostre espai “família-escola” com a complement de participació dins el nostre horari escolar, és la millor eina per garantir aquesta atenció.

Ens esforcem per a que els nostres alumnes convisquin en un clima càlid i afectuós respectant la diversitat i les diferències i necessitat de cadascun d’ells.

L’educació infantil és la primera etapa educativa i una de les més importants del sistema. Els infants han d’anar desenvolupant capacitats que seran la base ferma per a viure i conviure en aquest món. Dins el nostre projecte educatiu treballem desenvolupament d’aquestes capacitats a través del propi interès de l’infant, creant espais lúdics on el nen se senti segur, vàlid i amb ganes d’aprendre.

La felicitat mai no disminueix en compartir-la

Ambients de lliure circulació

Els espais d’educació infantil es converteixen dos tardes a la setmana es ambients temàtics de joc lliure. Les mestres preparen diverses propostes on els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-s i interactuar amb els altres. Són espais de joc lliure, on la relació i la comunicació entre els infants és la base de la proposta ja que es respon a les necessitats autèntiques que mostren els nens i nenes de jugar i relacionar-se.

És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

El joc és una activitat que desperta la intel·ligència en els infants i els ajuda a desenvolupar la capacitat d’autocontrol de les seves conductes socials i cognitives.

Racons d’aprenentatge

Organitzem espais de treball de matemàtiques i llengua setmanalment, creant grups d’infants d’i3, i4 i i5 indistintament. Els alumnes treballen de forma individual, en parella o en petit grup simultàniament,  jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o els resultats. El seu la seu aprenentatge es basa en els coneixements previs per anar descobrint nous aspectes i coneixements de forma significativa i funcional.

Aquests racons, són una de les estratègies metodològiques amb la que treballem i que possibilita atendre de forma individualitzada els diferents processos d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Racons de joc

Són jocs que plantegem dins de l’aula i que cada infant hi participa de forma lliure. Amb els racons de joc fomentem actituds de col·laboració, respecte i integració alhora que satisfem les necessitats d’autonomia, manipulació, mobilitat…

Planifiquem diversos tipus de racons i d’altres que construïm en funció dels interessos de l’alumnat.

Els racons de joc converteixen els nostres espais en llocs agradables i atractius que estimulen l’aprenentatge a través de la curiositat.

Racó de llengües

Estimulació oral, d'escriptura i lectura

Racó de matemàtiques

Potenciar pensament logicomatemàtic

Ambients de lliure circulació

Autonomia, convivència i aprenentatge

Treball per projectes

Partint dels propis interessos de l’alumnat i entenent el grup-classe com una petita mostra de la nostra societat, es debaten en assemblea diferents propostes temàtiques per a determinar quin és el grau de motivació de cadascuna d’elles. Coneixent aquesta motivació s’inicia la línia d’aprenentatge d’una de les propostes on trobem la plena implicació de l’alumnat. D’aquesta manera, iniciem el treball per projectes on s’engloben totes les àrees curriculars.

Llengua estrangera: Anglès

Les classes són exclusivament en aquesta llengua i són molt dinàmiques i actives. Els nens s’introdueixen en el món d’un nou sistema de comunicació a través de jocs, contes, cançons, diàlegs, imatges i rutines escolars. També s’utilitza la pissarra digital com a eina de suport. L’aprenentatge d’una segona llengua té com a finalitat ser una vivência engrescadora i motivadora per tal que els nens descobreixin i experimentin amb una mestra nadiua la nova llengua de manera lúdica. Aquesta tasca es complementa amb la proposta de sortides al teatre.

Psicomotricitat

El principal objectiu de la psicomotricitat és el desenvolupament integral del nen. És a dir, que el nen sigui capaç de pensar, crear i actuar de manera autònoma. 

Per aconseguir-ho, a les sessions de psicomotricitat, treballem aspectes com la coordinació, la lateralitat, l’equilibri, l’esquema corporal i l’orientació en l’espai i en el temps mitjançant el joc, el conte vivencial, l’expressió corporal o la dansa.

Música

A l’escola Augusta apostem per l’aprenentatge de la música a partir de l’experimentació, l’observació i la vivència de tots els àmbits musicals, per poder formar els nostres alumnes de la manera més íntegra posible. Dividim aquests àmbits a partir del següents ítems:
  • Cançó i veu: Cantar és una activitat molt positiva durant l’etapa d’educació infantil. Hi ha molts factors que es veuran benenciats amb el cant, com per exemple el llenguatge la intel·ligència emocional, l’autoestima, la motivació i autocontrol, i fins i tot l’àmbit psicopedagògic i social.
  • Educació de l’oïda i l’audició: El nostre objectiu és acompanyar l’infant a conèixer totes les qualitats del so i el silenci, relacionant-les i combinant-les perquè cada nen es formi el seu propi criteri i gust musical personal.

HORARI

Educació infantil: de 3 a 6 anys

Uniformes

UNIFORME D'INFANTIL
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
PUNT DE VENDA
Uniforme d'estiu
Pantaló curt i samarreta amb logo de l'escola
Venda on line: Forats Sportwear
http://equipat.cat/acces_botiga.php
Clau: Augusta
Uniforme d'hivern
Xandall amb logo de l’escola (pantaló llarg, dessuadora i samarreta màniga llarga)
Venda on line: Forats Sportwear
http://equipat.cat/acces_botiga.php
Clau: Augusta
Bata i pitet
Bata amb logo de l'escola i pitet
Forats Sportwear
Venda on line:
http://equipat.cat/acces_botiga.php
Clau: Augusta
Altres
Llençolet (només i3)
Uniformes de Colegio
C/Ramon Miquel i Planas 10 Bj.
Barcelona
www.uniformesdecolegio.com